Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț nr. 1836 din 26.03.2021 a sedinței ordinare

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL ULMI

COMUNA ULMI – JUDEȚUL GIURGIU

Str.Principală Tel 0246/255046

Fax 0246/255049

E-mail primariaulmi.2007@yahoo.com

 

 

ANUNȚ

Se aduce la cunoștința publică, potrivit prevederilor art.8 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată, că în ziua de miercuri 31.03.2021 ora 12.00 , la sediul Primăriei Ulmi județul Giurgiu, va avea loc sedința ordinară a Consiliului Local al comunei Ulmi cu următoarea ordine de zi :

1) Adoptarea procesului verbal al ședinței anterioare

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Ulmi

3) Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme

4) Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ulmi nr.39 din 03.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare a voturilor pe întreagă durată a mandatului consiliului local

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participatiune între Primăria comunei Ulmi și SC LUKAS CLINIC SRL în vederea deschiderii unui cabinet de recoltare analize medicale

 

Secretar general al comunei Ulmi

Lazăr Emilian

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare: 14:49 | 20.05.2024

Sari la conținut