Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Giurgiu

Denumire UAT: Ulmi

Sectoarele cadastrale: 9,10,37,56

OCPI Giurgiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 9,10,37,56  din UAT Ulmi, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dată de început a afișării:  28.11.2022

Dată de sfârșit a afișării:    26.01.2023

Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei Ulmi, str. Principală, nr. 55A, com. Ulmi, județ Giurgiu.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Ulmi și pe site-ul ANCPI.

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ .

Ultima actualizare: 03:00 | 20.05.2024

Sari la conținut