Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNT sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Ulmi în data de 20.10.2021

ANUNT

Se aduce la cunostinta publică,  potrivit prevederilor art.8 din Legea 52/2003    privind transparenţa decizională în  administratia  publică, republicata, ca in ziua de  miercuri 20.10.2021    ora 16.00 , la sediul Primariei Ulmi judetul Giurgiu,  va avea loc sedința ordinară a Consiliului Local al comunei Ulmi cu urmatoarea ordine de zi :

1)      Adoptarea procesului verbal al sedintei anterioare

2)      Proiect de hotarare privind insusirea Deciziei nr.14 din 30.08.2021 emisa de Camera de Conturi a Romaniei –Directia de control al achizitiilor publice  

3)       Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de  organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Ulmi

4)      Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumuri  de interes local in comuna Ulmi judetul Giurgiu ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

5)      Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul de investiții „ Retea de canalizare si statie de epurare in comuna Ulmi judetul Giurgiu ”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

6)      Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 4.000.000,00 lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local

7)      Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Ulmi  în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ulmi  pentru anul şcolar 2021-2022

8)      Proiect de hotarare privind modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții, de la nivelul comunei ULMI, ca instituție publică locală

9)      Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ulmi

10)   Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Ulmi  pe trimestrul III pe anul 2021

Ultima actualizare: 15:33 | 23.03.2023

Sari la conținut