Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ANUNT sedința ordinară a Consiliului Local al comunei Ulmi

ROMÂNIA

     CONSILIUL LOCAL ULMI  

           COMUNA ULMI – JUDETUL GIURGIU

       Str.Principala Tel 0246/255046

                               Fax 0246/255049

              E-mail primariaulmi.2007@yahoo.com

        

Nr.3143/26.05.2021

 

 

ANUNT

 

Se aduce la cunostinta publică,  potrivit prevederilor art.8 din Legea 52/2003    privind transparenţa decizională în  administratia  publică, republicata, ca in ziua de  VINERI  28.05.2021  ora 16.00 , la sediul Primariei Ulmi judetul Giurgiu,  va avea loc sedința ordinară a Consiliului Local al comunei Ulmi cu urmatoarea ordine de zi :

 

1)      Adoptarea procesului verbal al sedintei anterioare

2)       Proiect de hotarare privind analiza cererii de inchiriere initiata de dna Nedelcu Simona Florentin administrator al firmei SC Deluxe Dental Care SRL

3)      Proiect de hotarare privind propunerea de indexare a taxelor si impozitelor locale cu rata inflatiei aplicabil in anul fiscal 2022

4)      Proiect de hotarare privind introducerea in domeniul privat al comunei Ulmi a unui teren intravilan in suprafata de 755 mp situate in comuna Ulmi sat Ulmi tarlaua 81 parcela 14

5)      Proiect de hotarare privind insusirea deciziei nr.2/2021 emisa de Camera de Conturi Giurgiu  ca urmare a auditului financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara  ale UAT comuna Ulmi

6)      Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.19/2020 -Procedura de acordare a facilitatilor fiscal pentru persoanele fizice si juridice care inregistreaza obligatii de plata catre bugetul local al comunei Ulmi judetul Giurgiu  

7)      Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

             Secretar general al comunei Ulmi

Lazar Emilian

Ultima actualizare: 11:38 | 28.03.2023

Sari la conținut